Påmeldingsskjema

I Midt-Norge finnes det ressurser i form av befolkningsundersøkelser, strukturert EPJ og registerdata. Denne ressursen koblet med framragende forskningskompetanse gir gode muligheter for forskningssamarbeid og gode partnerskap.

LMI arrangerer, sammen med NTNU og St.Olavs Hospital, et møte om bedre utnyttelse av helsedata.

Fullt program her

Informasjon

Sted
Øya Helsehus, St. Olavs Hospital
Tid
Torsdag 13. april 2023 kl. 10.00 - 16.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 12. april 2023 kl. 12.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}