Cra-kurs

Cra-kurs

Sammen med den danske legemiddelindustriforeningens kursorganisasjon Atrium arrangerer LMI et diplomkurs over fire dager for alle som jobber som, eller ønsker å jobbe som, monitorer av kliniske studier (Clinical Research Associate, CRA).

Tid:
13.-16. juni 2022 

Sted:
Oslo Kongressenter 

Læringsmål:
Via dette kurset vil du få kunnskap om hvordan man jobber iht ICH-GCP og andre relevante regelverk og retningslinjer for gjennomføring av legemiddelstudier. Du vil få en forståelse for hvilke aktører som er involvert i godkjenning, gjennomføring og oppfølging av legemiddelstudier samt hvilket ansvarsområde de ulike aktørene har. Kurset vil også gi et frampeik på nye trender på studiefronten.

Målgruppe:
Sykepleiere og annet helsepersonell som ønsker å jobbe som Clinical Research Associate (CRA) i industrien, CRA-er som mangler formell kompetanse, men som i dag jobber i en CRA-rolle, samt øvrige som ønsker en innsikt i gjennomføring av kliniske studier i samarbeid mellom industrien og helsetjenesten. Det er en fordel med noe innsikt og erfaring fra legemiddelstudier og samarbeidet mellom industrien og helsetjenesten med tanke på gjennomføringen av disse.

Språk:
Kurset vil primært foregå på norsk, men enkelte av forelesningene vil bli gitt på engelsk, og mye av kursmaterialet vil være på engelsk.

Materiale:
I forkant av kurset vil kursdeltakerne få tilsendt litteratur og materiale. Deler av dette vil være obligatorisk å ha gått gjennom på forhånd.

Antall:
Max antall deltakere er 35. Ved fullt kurs vil deltakere med faktisk rolle inn mot kliniske studier prioriteres.

Foredragsholdere:
Representanter for industri, klinikk, etikk-komit´é og legemiddelmyndighet i både Norge og Danmark.

Pris:

Pris Medlem/ Offentlige ansatte: kr. 18.000 

Pris Ikke-medlem: kr. 23.000 

Kursledere:
Hege Edvardsen (LMI), Margrethe Bjurstrøm (Boehringer-Ingelheim), Frode Bjerkely (MSD) og Sissel Nordheim (Novartis). LMIs clinical operations- gruppe vil også bidra i kursgjennomføringen.

 

Informasjon

Tid
Fra mandag 13. juni 2022 kl. 08.00
Til torsdag 16. juni 2022 kl. 13.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 8. juni 2022 kl. 15.30
Ledige plasser
Påmeldingsfrist utløpt

Aktiviteten er slutt og du kan ikke melde deg på.